Na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2020 bylo odsouhlaseno Rozpočtové opatření č.1/2020.
Z něj vyplývá, že MŠ Hrušovany nad Jevišovkou obdrží příspěvek na provoz ve výši 1 160 000,- Kč.  
 
 
Schválený rozpočet na rok 2020
Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
  Hlavní činnost Poznámka
Tržby z prodeje služeb - kroužky 15 000  
Tržby z prodeje služeb - školné 200 000  
Jiné ostatní výnosy - úroky od banky 500  
Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 190 000  
Výnosy (zdroje) celkem 1 405 500  
     
Spotřeba materiálu 180 000  
Hračky, didaktické pomůcky, knihy 100 000  
DDHM 100 000  
Spotřeba energie - elektřina, plyn, voda 440 000  
Opravy a udržování 190 000  
Ostatní služby 260 500  
Osobní náklady celkem 135 000  
Náklady celkem 1 405 500  
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
     
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 0
     
Zpracoval dne: 12. 11. 2019   Jméno ředitele:
Jméno: Marie Šebestová   Mgr. Jana Burdzová
Podpis:    
 
 
 
       
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2023
Mateřská škola Hrušovany nad Jevišovkou
Výnosy 2021 2022 2023
       
Výnosy z prodeje služeb - školné 220 000 230 000 230 000
Jiné ostatní výnosy - úroky na BÚ 500 500 500
Fondy - rezervní,fond odměn 20 000 20 000 30 000
Provozní dotace - zřizovatel 1 200 000 1 200 000 1 250 000
Neinvestiční prostředky JM kraj 7 285 834 7 585 834 7 685 834
Investice 200 000 0 0
Výnosy celkem 8 926 334 9 036 334 9 196 334
Náklady 2021 2022 2023
       
Materiál 300 000 300 000