Jednotlivé třídy mají pouze několika minutový posun v podávání jídla a pobytu venku

6.15 - 8. 30 hod. scházení dětí, ranní hry, spontánní i řízené činnosti, pohybové aktivity
8.30 - 9.00 hod. hygiena, svačina
9.00 - 9,45hod. zájmové činnosti spontánní nebo řízené, psychomotorické hry, komunitní nebo komunikativní kruh, jazykové chvilky, výtvarné činnosti,příprava na pobyt venku
9.45 -11.45 hod. pobyt venku
11.45 - 12.30 hod. hygiena, oběd
12.30 -13.30 hod. hygiena, odpočinek, poslech pohádek, relaxační hudba / dle indiv. potřeb dětí je odpočinek velmi různý /
13.30 - 14.30 hod. zájmové činnosti, grafomotorika, hry
14.30 - 15.00 hod. hygiena, odpol.svačina
15.00 - 16.30 hod. hry a pohybová aktivita ,indiv. činnosti do rozchodu domů

Vydávání obědů:
Koťátka , Berušky a Motýlci - 11.45 hod.
Sluníčka a Broučci - 12.00 hod.