ŘEDITELKA - Mgr. Jana Burdzová

ZÁSTUPCE ŘEDITELE - Mgr. Petra Cilečková

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (1. patro):

Třídy:
Broučci - Mgr. Veronika Vérostová, Mgr. Jana Burdzová, Mgr. Petra Cilečková (asistentka pedagoga)
Berušky - Blanka Zelenáková, Petra Hrobárová, Marie Maderová (asistentka pedagoga)
Motýlci - Jana Leňková, Michaela Šobrová

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (přízemí):

Třídy:
Sluníčka - Mgr. Jana Zábojníková, Sabina Krištofová, Monika Režňáková (asistentka pedagoga)
Koťátka - Jana Hubáčková, Jana Žažová, Kamila Vidourková (asistentka pedagoga)

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Stravování:
Marcela Menšíková - ved. stravování
Milena Machačová
Jana Peprnová

Úklid:
Ludmila Jarošová
Martina Podracká

Školník:
Jaroslav Kaštánek