INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:  

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole

Formulář a informace k ošetřovnému najdete na www.cssz.cz, podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

___________________________________________________________________

Přerušení provozu mateřské školy 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je ze závažných důvodů po vzájemné dohodě zřizovatelem přerušen provoz Mateřské školy Hrušovany nad Jevišovkou od čtvrtka 25. února 2021 do odvolání. 

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Jana Burdzová, řed. MŠ

___________________________________________________________________

 

Karanténa jedné třídy od středy 10. února 2021

Od středy 10. února byla KHS nařízena karanténa jedné třídy MŠ. Rodiče dětí z dotčené třídy byli informováni prostřednictvím SMS zpráv. Třída byla na základě rozhodnutí KHS znovu otevřena v úterý 16. února 2021.

  

Školné a stravné se hradí pouze převodem na účet mateřské školy: 1395799359/0800.

Platbu na březen, prosíme, odešlete nejpozději 22. února.

Platbu je u nás nutné zaúčtovat nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak je částka vedena jako dlužná. Následují upomínací SMS, vysvětlující e-maily, telefonáty... Všechno toto nám ubírá čas, který potřebujeme věnovat Vašim dětem.