PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přijímací řízení pro následující školní rok ještě nebylo uzavřeno, někteří rodiče prozatím nedodali potvrzení od lékaře. 

 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosíme, nezapomeňte své dítě k docházce od 25.5.2020 NAHLÁSIT.

Vlevo v záložce Aktuální podmínky provozu MŠ najdete Podmínky provozu a Čestné prohlášení. Oba formuláře budete podepisovat při prvním nástupu dítěte po zahájení provozu MŠ, budeme je pro Vás mít připravené. Je potřeba, aby dítě přivedl zákonný zástupce.

 

Mateřská škola byla znovu otevřena 25.5.2020 v omezeném provozu z důvodu nutnosti dodržet zvýšená hygienická doporučení dle Metodiky vydané MŠMT v návaznosti na Doporučení MZ. 

Podmínky provozu v otevřených třídách byly upraveny.

Za děti, které do školky v květnu a červnu chodit nebudou, nebude vybíráno školné. Stejně jako o letních prázdninách. 

 

 

Pro období omezeného provozu od 25. května do 30. června doporučuji:

  • Nepřivádět do MŠ dítě s příznaky onemocnění, takové dítě nemůže být přijato
  • Do kolektivu MŠ dávat za současné situace pouze děti obou zaměstnaných rodičů, tj. nedávat do MŠ dítě, pokud je matka doma na mateřské a rodičovské dovolené (netýká se předškoláků, ale případná neúčast předškoláků je nyní vždy omluvena)
  • Nedávat do kolektivu MŠ dítě, pokud rodič čerpá OČR na staršího sourozence v ZŠ
  • Pečlivě se seznámit s rizikovými faktory a v případě nejasností konzultovat účast dítěte v MŠ s praktickou lékařkou.

Pro období prázdninového provozu platí, že jej zajišťujeme pouze pro děti obou zaměstnaných rodičů. Vzhledem k letošní složité situaci, ve které jste se mnohdy Vy rodiče ocitli, prodlužujeme provoz o prázdninách o týden, mateřská škola bude uzavřena pouze poslední týden v srpnu a v pondělí 31.8. Všechny pedagogické zaměstnankyně (učitelky i asistentky) jsme částečně čerpaly dovolenou v době karantény. Přesto bychom si, stejně jako jiné školy, rády zbývající dovolenou v létě vyčerpaly. Ve školce musíme také provádět nezbytné opravy a údržbu, jako každé léto, proto Vás prosím o pochopení. Věnovat se budeme pouze dětem z naší mateřské školy, nebudeme přijímat děti z jiných školek, všechny měly možnost zařídit se podobně jako my.

 Mgr. Jana Burdzová, řed. MŠ